Prodejce

Prodej zajišťuje:

Vítězslav Křivánek
Nová Dědina 19
798 52 Konice

IČO: 642 63 819
Evidence u MŽÚ Konice, ev. č. 370–902–1620-00